Algemene voorwaarden

Deze Website handelt onder de naam “Lingerie Styling” en wordt beheerd door de NV Van de Velde (hierna “ons”/ “onze”/ “wij”/ “de Verkoper”), met maatschappelijke zetel te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België. Wij zijn geregistreerd bij de Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0448.746.744 en met BTW nummer 448.746.744.

U kunt ons contacteren via e-mail service@web.lingeriestyling.com.

Dit zijn de algemene voorwaarden (samen met elk document waarnaar hierin verwezen wordt) (hierna genoemd “de Algemene Voorwaarden”) die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website, op de overeenkomst die tot stand komt tussen u en ons en op de levering van de producten (“Producten”). Voordat u klikt op de knop “Nu kopen” om uw bestelling te plaatsen, vragen wij u om deze Algemene Voorwaarden en onze Disclaimer zorgvuldig te lezen, u zich ervan te vergewissen dat u ze volledig verstaat en ermee akkoord gaat. Door deze Website te gebruiken of er een bestelling mee te plaatsen, stemt u ermee in dat u gebonden bent door deze Algemene Voorwaarden, inclusief Privacy Policy en onze Cookie Policy.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment onderhevig zijn aan wijzigingen; u dient ze dan ook zorgvuldig te lezen telkens voordat u een bestelling plaatst.

Deze Website is enkel bedoeld voor de verkoop aan personen woonachtig in België en wij aanvaarden geen bestellingen van personen buiten België of leveringen naar adressen buiten België. Door het plaatsen van een bestelling via deze Website, garandeert u dat u:

- Wettelijk bekwaam bent om een bindend contract af te sluiten en ten minste achttien jaar oud bent;

- Woonachtig bent in België;

- Een geldig Belgisch adres geeft voor de levering van de Producten.

1. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Deze Algemene Voorwaarden en elk document waarnaar hierin verwezen wordt zijn toegewijd om een juridisch bindende overeenkomst te scheppen tussen u en ons, hierbij uw rechten als gewaardeerde klant en onze rechten als bedrijf beschermend. Ze vormen aldus de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen iedere voorafgaande overeenkomst.

Indien wij er op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst niet in slagen om de volledige nakoming te eisen van uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden, of indien wij er niet in slagen om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we volgens de overeenkomst zijn gerechtigd, dan vormt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en bent u niet ontheven van uw verplichtingen tot nakoming. Afstand van recht door ons is niet geldig, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het gaat om een dergelijke afstand en dit schriftelijk aan u kenbaar is gemaakt. Afstand door ons van het eisen van nakoming van een van deze Algemene Voorwaarden, impliceert geen afstand met betrekking tot een later verzuim.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Indien u een bestelling plaatst via onze Website door te klikken op de knop “Nu kopen”, vormt die bestelling een bindend aanbod van u aan ons om één of meer Producten van ons te kopen.

Hierna ontvangt u een e-mail van ons ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen,  met in begrip van een bestelnummer (de “Ontvangstbevestiging”). Dit betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd aangezien de informatie op onze Website geen aanbod voor verkoop vormt maar enkel een uitnodiging om tot onderhandelen over te gaan. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en we bevestigen een dergelijke acceptatie aan u door u een e-mail te sturen waarin we bevestigen dat het Product is verzonden (de “Bevestiging van verzending”). Indien we uw aanbod niet accepteren, brengen wij u hiervan op de hoogte via e-mail. Indien er geld is afgeschreven van uw rekening, wordt dit bedrag volledig teruggestort of indien er geld is geblokkeerd op uw kredietkaart, wordt dit bedrag gedeblokkeerd. Dit beide zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf de Ontvangstbevestiging.

Het contract voor de aankoop van een Product tussen u en ons (het “Contract”) wordt alleen tot stand gebracht vanaf het moment dat wij uw bestelling accepteren door u de Bevestiging van verzending te sturen en het Contract heeft uitsluitend betrekking op de Producten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de Bevestiging van verzending. De taal van het Contract is Nederlands.

Wij zijn niet gebonden aan de levering van enige andere producten die eventueel deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke producten is bevestigd in een afzonderlijke Bevestiging van verzending.

3. PRIJZEN EN LEVERINGSKOSTEN

Behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout, is de prijs van de Producten de prijs die op onze Website staat vermeld op het moment dat u klikt op de knop “In Winkelmand”. De prijzen op onze Website zijn inclusief btw, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag zoals uiteengezet in “Verzenden & Levering”. De leveringskosten worden nogmaals opgelijst in het Winkelmandje en in de Ontvangstbevestiging.

Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen van onze Producten en alle leveringskosten op onze Website steeds accuraat zijn, kunnen er altijd fouten plaatsvinden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een of meerdere Producten die u heeft besteld, informeren we u zo snel mogelijk en heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. Indien u al heeft betaald voor het/de Product(en), ontvangt u zo snel mogelijk een volledige terugbetaling van dit bedrag, in elk geval binnen 14 dagen na uw annulering van de bestelling.

4. BETALING

a. Als betaalmiddel voor alle Producten is toegelaten:

- Maestro (Bancontact)
- Kredietkaarten (Visa, Mastercard)
- Paypal

De beschikbaarheid van specifieke betaalmiddelen kan worden beperkt omwille van de waarde van uw bestelling. Deze Website werkt met een eerste klasse betalingsverwerker, wat een eerste klasse online betaalveiligheid en bescherming tegen pogingen tot fraude garandeert.

b. Indien u betaalt met een kredietkaard, zal het factuurbedrag op uw kredietkaart worden gereserveerd op het moment dat u de Ontvangstbevestiging ontvangt en de feitelijke afboeking van het bedrag gebeurt op het moment dat u de Bevestiging van verzending ontvangt.

c. Indien u betaalt met Paypal, zal de feitelijke afboeking op uw kaart plaatsvinden op het moment dat u de Ontvangstbevestiging ontvangt.

d. Wij behouden het recht voor om niet verder te gaan met de levering en uw bestelling te annuleren indien u enige voorgaande bestelling(en) niet volledig betaald heeft.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Informatie vertoond op deze Website betreffende beschikbaarheid kan steeds gewijzigd worden door ons zonder kennisgeving. We kunnen geen permanente of continue beschikbaarheid van alle Producten op deze Website garanderen. Alle bestellingen zijn steeds onderworpen aan beschikbaarheid.

Er wordt enkel geleverd binnen België met Post NL.

We zullen de door u bestelde Producten leveren op het leveringsadres dat u op het moment van de bestelling heeft opgegeven.

De levering zal plaatsvinden in overeenstemming met de informatie op de product pagina’s nadat uw bestelling werd geaccepteerd.

In geval van onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen (bijvoorbeeld, slechte weersomstandigheden, onvoorzienbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegenwerken, omleidingen of mechanische pannes, in elk geval voor zover dit redelijkerwijs buiten onze controle ligt) kan het onmogelijk zijn om de Producten binnen de voorziene tijdsindicaties te leveren en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor het niet of vertraagd leveren van de Producten indien dit geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door dergelijke omstandigheden. In het geval een levering niet plaatsvindt, zullen wij een alternatieve leveringsdatum met u afspreken.

We zijn ook niet aansprakelijk voor elke vertraging bij de levering veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van iemand om de levering van de Producten te aanvaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om het postkantoor of koeriersbedrijf waar toepasselijk te contacteren om de ophaling of levering te regelen van Producten die niet geleverd konden worden omdat u onbeschikbaar was.

6. RISICO -EN EIGENDOMSOVERGANG

De eigendom van de bestelde Producten gaat alleen op u over wanneer de Producten bij u zijn geleverd en we de volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de Producten. Eens de Producten zijn geleverd bij u of een persoon aangeduid door u, zullen ze op uw eigen risico worden gehouden en zal u ervoor verantwoordelijk zijn.

7. HERROEPINGSRECHT

Herroepingen:

U heeft het recht om uw bestelling te herroepen zonder opgave van redenen op elk moment vooraleer de Producten zijn verzonden of binnen 14 kalenderdagen na de levering, waarbij dergelijke periode van 14 dagen ingaat op de dag na ontvangst van de Producten. In het geval uw order meerdere leveringsverzendingen inhoudt, zal de herroepingstermijn van 14 dagen voor de Producten in uw order beginnen lopen op de dag nadat u de levering van de laatste verzending ontvangt.

Het herroepingsrecht kan door middel van een verklaring (per e-mail of schriftelijk) naar de contactgegevens hierboven bepaald en door terugzending van de Producten worden uitgeoefend.

U kunt uw bestelling kosteloos terugzenden via UPS. Gelieve daarvoor volgende instructies in acht te nemen.

1. Gelieve het retourformulier volledig in te vullen en het in uw retourzending te stoppen. Indien u het retourformulier niet meer bezit, kunt u het hier downloaden.

2. . Gelieve voor zover mogelijk ons de goederen in de originele of een andere gepaste verpakking met alle toebehoren en bestanddelen die zich in de verpakking bevonden terug te zenden.

3. Plak het voorgedrukte UPS-retourlabel op het pakket. Dit retourlabel werd u toegestuurd samen met uw bestelling. Als u dit label verloren bent, gelieve onze Klantendienst te contacteren op service@web.lingeriestyling.com.   

4. U brengt uw pakket naar een UPS Access Point. Om het UPS Access Point bij u in de buurt te vinden, kijkt u op www.ups.com/dropoff of u stuurt een e-mail naar service@web.lingeriestyling.com.

Graag maken wij u er attent op dat bovenstaande wijze van terugzending, die kosteloos is, niet bindend is. U kunt tevens gebruik maken van het standaard herroepingsformulier dat u hier kunt downloaden en het pakket terugsturen via normale post naar:

Van de Velde nv
Departement E-commerce

Lageweg 4
9260 Schellebelle
België

E-mail: service@web.lingeriestyling.com

In dit geval is het terugzenden van uw bestelling op uw kosten.

Gevolgen van herroeping:

Volgend op de herroeping zullen wij u de betaalde prijs voor de herroepen bestelling (of deel van de herroepen bestelling) verminderd met enige ophaal of retourkosten (indien van toepassing) vergoeden. Ook zullen we enige betaalde standaard leveringskosten vergoeden, of enig bedrag gelijk aan deze kosten indien u voor een duurdere leveringskost kiest.

In het geval u al een betaling aan ons hebt overgemaakt, zullen wij u terugbetalen eens uw terugzending werd verwerkt en niet later dan 14 dagen vanaf ontvangst van uw terugzending, op voorwaarde dat uw terugzending werd aanvaard.

Gebrekkige Producten:

Onverminderd uw herroepingsrechten als hierboven uiteengezet, indien u niet tevreden bent over een Product om gelijk welke reden, bijvoorbeeld indien het Product beschadigd of gebrekkig is, gelieve het product naar ons terug te zenden. Deze Producten mogen kosteloos teruggezonden worden onder dezelfde instructies als hierboven vermeld. Van zodra wij erkend of bevestigd hebben dat het Product gebrekkig is of een ander probleem heeft, zullen wij een volledige terugbetaling doen voor elk Product dat beschadigd of gebrekkig is, indien dit gebeurt binnen een redelijke termijn na de verkoop.

Wij zullen u op de hoogte brengen over uw terugbetaling voor gebrekkige Producten via e-mail binnen een redelijke termijn en zullen, in elk geval, u terugbetalen binnen 14 dagen vanaf de dag dat u het Product terug heeft gezonden naar ons, op voorwaarde dat uw terugzending werd aanvaard.

Terugbetalingen: procedure

In beide gevallen (herroepingen of gebrekkige Producten) zullen wij u terugbetalen, gebruikmakend van dezelfde betalingsmethode die u gebruikte bij het plaatsen van uw bestelling. In het geval de Producten sporen bevatten van onredelijk gebruik, reserveren wij het recht om de schade te weerhouden. Voor deze Producten betekent onredelijk gebruik de Producten behandelen op een manier die buiten het redelijke is in verhouding met de aard, eigenschappen en functioneren van de Producten, in het bijzonder als het verder gaat dan het behandelen dat redelijkerwijze toegelaten is in een winkel (bijvoorbeeld het verwijderen van hangkaartjes). Wij mogen enige terugbetaling weerhouden totdat wij de Producten hebben ontvangen of u bewijs van terugzending van de Producten hebt bezorgd.

Indien u bij uw aankoop een korting hebt verkregen op de volledige bestelling, wordt deze korting pro rata de aankoopprijs verdeeld over de verschillende artikelen. Indien u deze bestelling (gedeeltelijk) retourneert, zal ook de korting (gedeeltelijk) in rekening worden gebracht en het daadwerkelijk betaalde bedrag worden terugbetaald.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

8.1 In verband met een Product aangeschaft via onze Website

Onze aansprakelijkheid in verband met enig Product dat via onze Website is aangeschaft, is strikt beperkt tot de aankoopprijs van dat Product.

Niets in deze Algemene Voorwaarden vormt een uitsluiting of begrenzing op welke manier dan ook van onze aansprakelijkheid:

a)        Voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze onachtzaamheid;

b)       Voor fraude of grove nalatigheid of grove nalatigheid door onze werknemers en agenten; of

c)        Voor enige kwestie waarvoor het illegaal of onwettig voor ons zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te begrenzen, of een poging hiertoe te ondernemen.

Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze Website zijn vermeld, worden “als zodanig” geleverd,  zonder expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins. Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijzen we alle andere garanties van welke aard dan ook af.

De bepalingen van dit artikel laten uw wettelijke rechten als consument of uw rechten op annulering van het Contract onverlet.

8.2 Algemene verwerping van aansprakelijkheid

Niettegenstaande dat Van de Velde grote nauwkeurigheid hanteert bij de opmaak en onderhoud van deze Website, kan Van de Velde geen expliciete of impliciete garanties van gelijk welke aard aanleveren met betrekking tot deze Website en zijn inhoud. In het bijzonder kan Van de Velde niet garanderen dat de informatie op deze Website correct, accuraat en compleet, geschikt voor een specifiek doel of up to date is. Van de Velde mag informatie op deze Website veranderen of verwijderen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving.

Behoudens voor zover wettelijk verboden, verwerpt Van de Velde enige expliciete of impliciete garantie betreffende de verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een specifiek doel, verenigbaarheid, bescherming, accuraatheid en niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. Noch Van de Velde, noch enige van zijn licentienemers, licentiegevers, dienstverleners of leveranciers garanderen dan deze Website of enige functie in deze Website zal functioneren zonder onderbreking of defect, dat defect zullen gecorrigeerd worden of dat deze Website of de servers die toegang verlenen tot deze Website vrij zijn van virussen of andere beschadigende elementen. Bovendien kan Van de Velde niet aansprakelijk zijn voor enige schade die kan optreden of die ogenschijnlijk verband houdt op gelijk welke manier met de toegang tot of het gebruik van deze Website, inclusief enige schade veroorzaakt aan uw hardware of software, waaronder virussen die uw hardware of software infecteren als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze Website. Het gebruik van gepaste anti-virus software is uw exclusieve verantwoordelijkheid.

U aanvaardt uitdrukkelijk (in de ruimste zin van het woord in de wetgeving aanvaard), dat Van de Velde niet aansprakelijk kan gehouden worden voor enige directe, indirecte, incidentele, uitzonderlijke of gevolgschade. Als u ontevreden bent met enig deel van de Website of enige van de bepalingen van deze Voorwaarden niet kan aanvaarden, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van deze Website.

9. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor het vertraagd leveren van de Producten die u heeft besteld indien dit is veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen, inclusief, zonder beperking, stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties, storingen op systemen of op toegang tot netwerk, overstroming, brand, explosie.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (“Inhoud”) bevat, beschermd door auteursrechten, databank rechten, merken, handelsgeheim en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud is beschermd door de toepasselijke wetgeving rond auteursrecht, dat van toepassing is op auteursrechten die Van de Velde heeft betreffende de selectie, coördinatie, classificatie en verbetering van zulke Inhoud.

Commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, mede-contractanten van Van de Velde en andere derde partijen kunnen ook eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. De Inhoud van de database is ook beschermd door het exclusieve recht van de auteur van de database, op basis waarvan deze auteur de afname en/of hergebruik van alle of deel van de Inhoud van de database kan verbieden.

De reproductie, aanpassing, verandering, vertaling, verspreiding, overdracht, publicatie, vertoning, licentie, gebruik voor de productie van afgeleide werken of ander gebruik van alle of een deel van de Inhoud in elke vorm en door alle middelen is op dezelfde manier verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde.

Tenzij anders bepaald, staat Van de Velde een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht tot toegang, gebruik en reproductie van deze Website en zijn Inhoud toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. U wordt geen eigenaar van Inhoud vertoond op uw computer. De verandering of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, in het bijzonder het gebruik van de Inhoud in geprinte vorm, op een andere website of netwerk omgeving is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Van de Velde.

Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord om geen automatische middelen of manuele procedures te gebruiken om de pagina’s van deze Website of elke Inhoud van deze Website te controleren of kopiëren zonder voorafgaande geschreven toestemming van Van de Velde. U verbindt zich ertoe om geen middelen, software of proces te gebruiken om de goede werking van deze Website te verhinderen of te proberen verhinderen. U verbindt zich er ook toe om geen actie te ondernemen die een onredelijke of disproportionele zware last zou kunnen genereren op de infrastructuur van deze Website.

11. MERKEN, HANDELSNAMEN EN LOGO’S

Alle namen, logo’s en andere tekens gebruikt op deze Website, inclusief de namen ‘Rigby&Peller’, ‘Marie Jo’, ‘Marie Jo L’Aventure’, ‘Sarda by Andres Sarda’, ‘PrimaDonna Twist’ en ‘PrimaDonna’, zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen van Van de Velde, geassocieerde vennootschappen of derde partijen. Enig gebruik van deze of gelijkaardige tekenen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde of de eigenaar van het recht.

12. LINKS

Deze Website kan hyperlinks voorzien naar andere websites die als potentieel interessant gezien worden voor u, maar gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van, gecontroleerd of beheerd door een derde partij. Dergelijke links zijn enkel voorzien voor uw gemak en informatie.

Van de Velde gaat de inhoud van deze externe websites niet na en indien u ervoor kiest om deze hyperlinks aan te klikken, doet u dit op eigen risico. Van de Velde draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende deze externe websites. Het feit dat Van de Velde voorziet in een link naar een website van een derde partij, houdt geen goedkeuring, aanbeveling of financiering daarvan door Van de Velde of geassocieerde vennootschappen aan dergelijke derde partij in. Enige vermelding van de Producten of diensten van een derde partij is enkel voorzien voor uw gemak en informatie en houdt de goedkeuring of aanbeveling van dergelijke Producten of diensten door Van de Velde niet in. Noch kan Van de Velde aansprakelijk gehouden worden voor toekomstige wijzigingen naar de gelinkte websites.

13. COMPENSATIE

U verbindt er zich toe om Van de Velde, zijn bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, schadeloos te stellen en op verzoek van Van de Velde,  verdedigen tegenover alle claims van derde partijen en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke erelonen en kosten van advocaten) die volgen vanuit het incorrect gebruik van onze Website, uw schending van deze Algemene Voorwaarden of elke andere overtreding van een gebruiker of een intellectueel eigendomsrecht of gelijk welk ander recht van een persoon of entiteit.

14. ANDERE BEPALINGEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of voor elke andere reden onuitvoerbaar is, dienen deze Algemene Voorwaarden te worden geïnterpreteerd als zou de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling nooit inbegrepen geweest zijn, en Van de Velde zal gerechtigd zijn om deze bepaling te verwijderen uit deze Algemene Voorwaarden zonder de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen te beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden maken de volledige overeenkomst uit tussen u en Van de Velde wat betreft de Inhoud.

U kan Van de Velde contacteren op de hierboven vermelde contactgegevens met elke vraag of bezorgdheid.

15. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen die u ons wilt sturen, dienen gestuurd te worden naar de hierboven vermelde contactgegevens. Wij zullen u antwoorden via e-mail of via de post naar het postadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren afgeleverd 24u na verzending van een e-mail of drie dagen na de datum van verzending van een brief, tenzij anders gemeld (omwille van sluitingsdagen van de hoofdzetel). Om te bewijzen dat een mededeling en/of klacht werd gedaan, volstaat het om te bewijzen dat, in geval van een brief, dergelijke brief naar behoren werd geadresseerd, gefrankeerd en gepost, en in geval van een e-mail, dergelijke e-mail werd verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van geadresseerde.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk Contract tot stand gekomen via deze Website zal beheerst worden door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit een Contract ontstaat, of dat door het gebruik van deze Website en de Algemene Voorwaarden ontstaat, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Dendermonde, België.

De Europese Commissie heeft een online platform opgericht voor “onderling overleg en geschillenbeslechting”, dat u kan raadplegen via de link http://ec.europa.eu/odr/. Wij zijn bereid om aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting deel te nemen. De bevoegde instantie is de Consumenten ombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be).